Mikó Kindergarten

Association for an Innovative Education

Miko Kindergarten FacebookMiko Ovoda TwitterMiko Kindergarten Google PlusMiko Kindergarten Email

Monday – Thursday 07:00 – 18:00 | Friday: 07:00- 17:00
More About Us

Miko Ovoda
Our Association is based on providing
permanent, periodic and one time various activities, for children and adults as well.

Miko Ovoda
[lptw_recentposts layout=”thumbnail” post_type=”post” link_target=”self” space_hor=”10″ space_ver=”10″ columns=”3″ order=”DESC” orderby=”date” posts_per_page=”3″ post_offset=”0″ reverse_post_order=”false” exclude_current_post=”false” override_colors=”false” background_color=”#ffffff” text_color=”#000000″ show_date_before_title=”true” show_date=”true” show_time=”false” show_time_before=”false” show_subtitle=”true” date_format=”d/m/Y” time_format=”H:i:s” no_thumbnails=”hide”]

See more Blog entries

THE TEAM

See below the list of our passionate team. Click on each team member to find out more!

Mikó Zsuzsanna

óvodaalapító, óvónő

A Mikó Óvoda létrehozásával célom, hogy egy olyan gyermekcentrikus, családias intézmény szülessen, melyben nyugodtan hagyja a szülő gyermekét, ahonnan a gyermekek mosolyogva mennek haza. Fontosnak tartom, hogy az óvoda egy olyan közösségi ház legyen, melyben gyermek, szülő és pedagógus is otthon érzi magát, ahol mindenki megtalálja a helyét. Olyan intézmény épül itt, ahová szívesen jönnek és ahol örömmel maradnak is, aminek az ajtaja mindenki előtt nyitva áll!

Néhány szóban összefoglalnám azokat a dolgokat, melyek meghatározóak voltak számomra eddigi pályám során:

Szatmárnémetiben végeztem óvónő és tanítóképző líceumot, óvónőként ugyanitt dolgozni kezdtem, majd Kolozsváron, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Gyógypedagógia szakán folytattam tanulmányaimat nappali tagozaton, párhuzamosan ugyanezen egyetem Óvó- Tanítóképző szakán  is tanultam. Mellette óvónőként dolgoztam. Első gyermekem születésekor 2002-ben létrehoztam az Unitárius Püspökség óvodáját,  mely ma a “János Zsigmond” Unitárius Kollégium része. Az Unitárius óvodával együtt lett meg egy családom, a gyermekek, szülők, és a szakképzett kollégák által. 2006-ban alakult az Unitárius Óvodáért Egyesület, mely rengeteg lehetőséget kínált arra, hogy egyre színesebbé, jobbá tehessük az óvodát rendezvényeink, pályázataink által. 2010 nyarán nagymértékben közreműködtem az Unitárius Bölcsőde megszületésében, mely ugyancsak az Unitárius Óvodáért Egyesület intézményeként látott napvilágot.

Ma az Innovatív Oktatásért Egyesület és a Mikó óvoda keretin belül óvodások nevelésével, oktatásával és fejlesztésével foglalkozom.

×
Mikó Zsuzsanna

Mikó Zsuzsanna

óvodaalapító, óvónő

Mikó Zsuzsanna

fondator grădiniță, educatoare

Scopul meu a fost să întemeiez o grădiniƫă familiară, centrată pe necesităƫile şi dorinƫele copiilor. Doresc ca Grădiniƫa Mikó să fie o instituƫie unde părinƫii să îşi poată lăsa copiii cu încredere, iar după o zi de grădiniƫă copiii să plece spre casă voioşi şi plini de experinƫe frumoase. Pentru mine e important ca această grădiniƫă să fie una în care copiii, părinƫii, întreaga echipă să se simtă acasă.
Doresc să fie o instituƫie în care oamenii sosesc cu bucurie, un loc unde nu doar vin, ci doresc să şi rămână cu aceeaşi plăcere. Această grădiniƫă va avea mereu uşile deschise pentru a- i întâmpina pe cei ce ne trec pragul cu cea mai mare plăcere.

Voi rezuma în câteva rânduri lucrurile importante din cariera mea.
Am terminat liceul pedagogic în Satu Mare, tot aici mi- am început cariera de educatoare, urmând să îmi continui studiile la Universitatea Babes- Bolyai din Cluj- Napoca, specialitetea Psichopedagogie specială. Paralel cu această specialitate, mi- am terminat studiile şi la specialitatea Pedagogie primară şi preşcolară. În tot acest timp lucram ca educatoare. Cu naşterea primului meu copil, în anul 2002 am înfiinƫat Grădiniƫa Episcopiei Unitariene, care aparƫine azi de Liceul Unitarian “János Zsigmond”. Odată cu acea grădiniƫă mi- am construit şi o familie numerosă alcătuită din copii, părinƫi şi colegi. În 2006 s-a înfiinƫat Asociaia Pentru Grădiniƫa Unitariană, asociaƫie care a făcut posibilă înfrumuseƫarea şi înflorirea grădiniƫei, prin numeroase evenimente şi proiecte câştigate. În 2010 am contribuit la înfiinƫarea Creşei Unitariene.
Acum, în cadrul Asociaƫiei Pentru Educaƫie Inovativă, mă ocup de educarea şi creșterea copiilor de vârstă preşcolară.

×
Mikó Zsuzsanna

Mikó Zsuzsanna

fondator grădiniță, educatoare

Mikó Zsuzsanna

founder, teacher

The goal with the creation of Mikó Óvoda is to give birth to a child and family centered institution, where parents can live their child in confidence, and children can keep smiling. For me it’s important that our school to be a community house, where children, parents and educators live int he harmony of a big family, where everyone finds it’s place.
The gate of this institution is opened for everyone who is willing to enter, because here everyone is coming happily and staying gladly.Following you can find the summary of the circumstances that made it happen: I finished teaching school in Satu Mare, where I begin to work as a kindergarten teacher and then moved to Cluj-Napoca and continued teaching as well. Later I finished Babes-Bolyai College specialized in special education and kindergarten teaching in parallel. During this learning period I was a practising teacher. At the birth of my first child I created the Unitarian kindergarten which by now is a part of the „Janos Zsigmond” Unitarian College.
Thanks to the children, parents and colleges from the Unitarian kindergarten I got to be a part of a second family. In the year of 2006, with the development of the Unitarian Kindergarten Association, we had the possiblity to emprove, to develop the activities and events of the kindergarten. In 2010, I participated in the opening of the nursery section for the Unitarian Kindergarten, under the guidance of the Unitarian Kindergarten Association.
Today as a founder of Association for an Innovating Education I’m engaged in preschoolers education, training and development.

×
Mikó Zsuzsanna

Mikó Zsuzsanna

founder, teacher

Óvodai oktatás

info@mikoovoda.ro

KÜLDETÉSÜNK
Olyan életrevaló, kiegyensúlyozott, magabiztos gyermek nevelése, aki felnőttként is boldog és könnyedén lépést tart a változó világgal.

Érzelmi intelligencia és szociális biztonság:

 • Képes érzelmileg meleg kapcsolatokra.
 • Az életet alapvetően pozitívan szemléli.
 • Elfogadja érzéseit és igényeit (legyen szó szexualitásról, szeretetről, dühről).
 • Egészséges önérvényesítő, vagyis képes saját érdekeit úgy képviselni, hogy közben ne taposson át másokon. Képes nemet mondani!
 • Ismeri a korlátait, hibáit is.
 • A legjobbat próbálja kihozni magából.
 • Felelősségteljes.
 • Az ügyesség, a teljesítmény fontos az önbecsülése szempontjából
 • A teljesítményének elismerése erősíti az önbecsülését.
 • Képes objektíven értékelni saját teljesítményét.
 • Tud örülni a sikereinek.
 • A sikereket önmagának és nem a véletlennek, vagy a szerencsének tulajdonítja.
 • fel­ tudja ismerni az érzel­me­it
 • a társas lény mivolta,  igény arra, hogy szeressen és szeressék, megsimogassák (nem csupán fizikai értelemben), hogy gondoskodjanak róla
 • Garantáltan könnyebben érvényesül az, aki kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezik, aki jól bánik a szavakkal, jó beszélgetőpartner, aki hatékonyan old meg konfliktusokat, vagy gyorsan tud kapcsolatot teremteni másokkal. A társas kompetenciák ugyanis a kommunikációt és a konfliktuskezelési képességet takarják.

Megvalósulás:

Vegyes csoportok

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek olyan csoportban töltsék idejük nagy részét, ahol a valóságnak megfelelően több korosztállyal kerülnek interakcióba. Felfedezik, hogy kihez, hogy lehet szólni, ki miben partner, hogy a kisebbek örülnek a nagyobbak közelségének, rácsodálkoznak tudásukra. Ugyanakkor a nagyok visszajelzést kapnak arra vonatkozóan, hogy tudásukat csodálják, felnéznek rájuk. A pedagógusok csapatban és differenciáltan dolgoznak a gyermekekkel.

Projekt alapú oktatás

Olyan jellemzőkkel bír, ami a gyermekek érdeklődésre, kíváncsiságra, felfedező kedvére, vállalkozó kedvére épít a sokféle érdekes felkínált téma közül a leginkább vonzó választására ad alkalmat. Bármely óvodai projekt tevékenységek sorozatából áll és a tevékenységek folyamatában közvetlen, konkrét tapasztalást biztosít. Ezek a tevékenységek önként vállalt cselekvésben történnek, nem pedig a felnőtt által kreált feladathelyzetekben.

Gyermeki kíváncsiságra építünk

A gyermeki kíváncsiság az alapja annak a tudományos tevékenységnek, amit nap mint nap végzünk, erre építünk.

Egyénre szabott oktatás

Az a pedagógus csapat aki a gyermekekkel foglalkozik figyelemmel kiséri annak sokirányú fejlődését, ennek megfelelően alakítja napi tevékenységét, lehetőségeit és elvárásait.A felnőtt igazodik a gyermek igényeihez, mert mindenki önálló személyiség, amit tiszteletben tartunk, elfogadunk, segítünk neki tovább fejlődni, útat mutatni.

Szakképzett csapatban történő oktatás

Szakképzett munkatársaink csapatban, munkájukat összehangolva a gyermek érdekeiben végzik napi tevékenységüket. Az óvónő, a logopédus, pszichológus, dadus természetesen a szülő olyan csapatot alkot ahol a gyermek fejlesztése, oktatása, nevelése a cél az ő igényeinek megfelelően.

Biztonságos közeg

Érzelmi biztonság, ahol a gyermek bátran, őszintén megnyilvánulhat, mer kiváncsinak lenni, felfedezni, megbotlani és hibázni. Fizikai biztonság: fáramászhat, mert meg tudja csinálni, támogatjuk, biztatjuk célja elérése érdekében.

A másság természetes elfogadása

Az élet minden területén ütközünk másságba, ezért csoportjainkba igyekszünk a másság elfogadását természetessé tenni. Integrálunk más igényű gyermekeket is, hogy mindenki számára természetes legyen elfogadásuk, befogadásuk. Környezetünkben fellelhető kulturális másságokat is előnyként éljük meg, legyen az nyelvi, szellemi vagy bármilyen.

×
Óvodai oktatás

Óvodai oktatás

Dobri Erika

óvónő

<p style="text-align: left">Óvó-tanítói végzettségem az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban szereztem, majd tanulmányaimat Szociális munka és Pszichológia szakon egyetemi képzéssel bővítettem. Aki kicsit is ismeri a romániai oktatási rendszert, annak biztos sok mindent elárul az, hogy jómagam már tizenöt éve vergődöm benne. Mindenkor arra törekszem, hogy a gyerekek munkám által, életrevaló, fejlett szociális készségekkel rendelkező, magabiztos, kreatív gyerekekké váljanak, akik a gyorsan változó világban megtalálják a helyüket. Az Innovatív Oktatásért Egyesület és a Mikó Óvoda követőjének lenni, számomra a haladást jelenti. Mert, hogy John C. Maxwell szavaival éljek „nem minden változás jelent haladást,viszont változás nélkül nincs haladás”.</p>

×
Dobri Erika

Dobri Erika

óvónő

Dobri Erika

teacher

I obtained my teaching qualification at Apáczai Csere János Elméleti Líceum and expanded my studies with social work and psychology university training. If anyone is aware of the Romanian educational system, then it will understand me beeing part of it for 15 years.During my work I’m striving to lead children to be a viable, confident, creative person, to develop social skills in a way that these children would find their way easily thru life. To be a follower of Association for an Innovative Education it’s like being a part of progress. Because as John C. Maxwell was saying „Progress does not occur without change”.

×
Dobri Erika

Dobri Erika

teacher

Kerekes Kinga

óvónő

Az egyetemi évek kezdetétől kihasználtam az önkéntességi lehetőségeket. A sok gyakorlat, gyerekekkel való tevékenykedés egyre inkább körvonalazta neveléssel kapcsolatos elveimet, és azokat az irányokat, melyeken szívesen haladok tovább.
2016-ban végeztem a Babeș- Bolyai Tudományegyetem, Óvó-és tanítóképző szakon. A sors úgy alakította, hogy óvónő legyek, ami egy hivatás számomra. Ez a tanév, már a második munkaévet nyújtja számomra, mint óvónő. Legfontosabb célom, a szakmámban, hogy a gyerekek kreatívak, leleményesek, magabiztosak legyenek mire eljutnak az iskola padjaihoz. Ugyanakkor a munkám során arra törekszem, hogy az érzelmi fejlesztésre ugyanolyan hangsúlyt fektessek, mit az értelmi fejlesztésre. Ugyanakkor a legsikeresebb tevékenység elengedhetetlen feltétele a jókedv, amit mindig igyekszek megőrizni.
A gondolat, amely pedagógusi munkámat segíti: kezdeményezni, azután hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztathassa képességeit. Ez a pedagógus feladata. Maria Montessori

×
Kerekes Kinga

Kerekes Kinga

óvónő

Miklós Enikő

óvónő

Iskolai tanulmányaimat az Onisifor Ghibu Elméleti Líceumban végeztem. Már líceumi éveimben önkénteskedtem, ahol a gyerekfoglalkozások megszervezése által leltem pedagógusi hivatásomra. Az óvó- és tanítónői diplomámat a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Óvodai és Elemi oktatás pedagógiája szakon szereztem meg. Az önkénteskedés egyetemi éveim alatt  sem maradt ki, leginkább óvodásoknak szánt rendezvények megszervezésében és lebonyolításában vettem részt, ahol nagyon sok tapasztalattal gazdagodtam.

Nevelőként célom a gyermek harmonikus testi és lelki fejlesztése, egyénre szabott foglalkoztatás alkalmazása. Emellett fontosnak tartom a gyermekek kreatív kibontakozásának biztosítását.

,,Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel a gyermekekkel, s akkor ők csodára képesek.,, E. Fromm idézetével élve, mint óvónő szem előtt tartom azt, hogy mindig türelemmel és odaadással foglalkozzak a gyerekekkel.

A Mikó Óvoda lehetőséget ad, hogy kibontakozzak mint pályakezdő óvópedagógus. Sokat jelent ez számomra, hiszen teret nyerek ezáltal különböző kreatív ötletek magvalósításában, különböző pedagógiai módszerek alkalmazásában Az óvodában csak színes és eseménydús napokban van részem hiszen annyi tiszta szív, őszinte gyerekmosoly és sok-sok apró öröm vár rám.

×
Miklós Enikő

Miklós Enikő

óvónő

Kisiskolás napközi

info@mikoovoda.ro

Kezdeményezésünk hiánypótló céllal indul útjára kincses városunkban. Egy olyan program veszi kezdetét, mely lehetőséget nyújt a kisiskolásoknak, hogy természetközelben, szakképzett pedagógusok irányításával töltse hasznosan délutánját egy fárasztó iskolai nap után. Hiszünk abban, hogy a gyermek kiegyensúlyozottabban tud teljesíteni, ha a napi felkészítése kiscsoportban, az egyéni fejlesztés lehetőségét megragadva történik. Nagy hangsúlyt fordítunk a szociális kompetenciák fejlesztésére is, ugyanakkor a tevékenységek összeállításában alkalmazkodunk a szülők igényeihez. A program kialakításánál  a tanulási folyamat és a pihenés, játék, illetve szabadtéri tevékenységek közötti egyensúly megteremtését tartjuk szem előtt, az életkori sajátosságoknak megfelelően.

Az Innovatív Oktatásért Egyesület „Kisiskolás Napközi” programmal várja a 6-11 éves korú gyerekeket az Aviator Bădescu, volt Balassa utca 35. szám alatt, a Mikó Óvoda épületében.

Amit ajánlunk:

 • Otthonos, családias környezet zöld udvarral;
 • Segítség a házi feladat elkészítésében;
 • Szóbeli feladatok kikérdezése;
 • Tanulási nehézségek kezelése;
 • Választható plusz tevékenységek: gyógytorna, nyelvoktatás (román, angol, német) egyénileg vagy kiscsoportban, néptánc-oktatás, logopédiai fejlesztés, stb.;
 • Az érzelmi intelligenciát és szociális kompetenciákat fejlesztő élménypedagógiai tevékenységek, játékok;
 • Sószoba használata;
 • Lehetőséget biztosítunk délutáni alvásra;
 • A szülő kérésére felnőtt kíséret az iskolától (a városközponttól gyalogosan kb. 10 perc séta);
 • Ebéd és uzsonna igény szerint rendelhető;
 • A szolgáltatás minden nap, vagy alkalmanként is igénybe vehető;

A délutáni Kisiskolás Napközi hivatalos nyitvatartási ideje 12.00 – 18.00, de alkalmazkodunk a szülők munkarendjéhez, illetve a gyermek órarendjéhez.

A program havi díja 400 RON (2016-2017-es tanév).

Elérhetőség:

Telefon: 0745 372 676

e-mail:info@mikoovoda.ro

Miko ovoda fb_cover 01q

×
Kisiskolás napközi

Kisiskolás napközi

Szabó Erika

dada

Nagyszebenben érettségiztem, majd a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Vallástanár-szociális munkás szakán szereztem egyetemi diplomát. 12 évig a Diakónia Keresztény Alapítvány alkalmazottjaként a mérai szociális gyermekprogramban tevékenykedtem és szereztem tapasztalatot a gyerekekkel való foglalkozás terén. 2007-ben megszületett kislányom, Emese. Két évet dolgoztam a Tóközi Református Óvodában dadaként. Harmadik éve dolgozom a Mikó óvoda csapatában, ahol minden nap egy új kihívás, ragyogó gyermekek között.

Empatikus, barátságos, érdeklődő személynek tartom magam.

×
Szabó Erika

Szabó Erika

dada

Kun Julianna (Babi)

dada

Kolozsváron születtem és tanultam, az Ady- Sincai líceumban érettségiztem le. Sajnos testvérek nélkül nőttem fel, talán ezért is alakult ki a gyerekek iránti szeretetem. Két felnőtt gyermekem van akik nemrég repültek ki a családi fészekből, viszont unokával még nem büszkélkedhetem.  Az évek során több területen is tevékenykedtem, de most úgy éreztem újabb fordulat kell következzen az életemben.

Így találtam meg a helyem a Mikó óvodában sok-sok kedves kis mosolygós arc között, ami által egy régi álmom vált valóra.

×
Kun Julianna (Babi)

Kun Julianna (Babi)

dada

Felszereltség

Óvodánk rendelkezik a nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel.

A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető módon és a gyermekek biztonságos játékára való különös tekintettel helyeztük el, használjuk. Igyekszünk az óvoda helyiségeit úgy kialakítani, hogy az a lehető legotthonosabb érzést keltse a gyerekekben.

Olvasson tovább és ismerkedjen meg többek között az épület legfőbb jegyeivel, eszköztárával, a környezettudatos életmód kialakítását és az egészségmegőrzést célzó eszközökkel.

Az óvoda épületének legfőbb jegyei:

Az óvoda épülete Kolozsvár központjától gyalogosan 3 percnyire helyezkedik el. Az óvoda félreesik a városi nyüzsgés forgatagától, csendes szigetet biztosítva a gyermekeknek, nagy udvarával és hangulatos épületével.  Az épületen belül megfelelő méretű csoportszoba és kiszolgáló helyiségek biztosítják a gyermekek kényelmét és biztonságát.

A gyermekek által használt mosdóhelyiségekben 3 mosdó, 2-2  WC, egy-egy zuhanyzó van elhelyezve. Ez megfelelő a tisztálkodási gondozási feladatok ellátásához. Az épületben továbbá három csoportszoba, egy étkező, egy pszichológus-logopédusi kabinet, egy egészségügyi szoba, egy hálószoba található.

Az óvoda 700 m2  zöld udvarral rendelkezik.  Az udvar biztonságos fa játékeszközökkel van felszerelve melyek segítségével biztosított a mindennapos testnevelés, levegőzés, mozgásos játékok,  a szabadban zajló valamennyi felfedeztetés megszervezéséhez és lebonyolításához valamennyi feltétel.

A berendezések nagysága megfelel a gyermekek testméreteinek. Az állagmegőrzés érdekében az épületet és a bútorzatot folyamatosan újítjuk.

Az óvoda megfelelő munkakörnyezetet biztosít az óvodai munkatársaknak, és lehetőséget teremt a szülők fogadására is.

A játéktevékenység és az óvodai tanulás eszközei

Az óvoda tárgyi feltételei kiválóak. Ez köszönhető az óvodapedagógusok  igyekezetének, valamint  a lelkes szülők önzetlen segítségének, akik önként segítenek a környezet szépítésében a szakmai feltételek gazdagításában, bővítésében. A csoportok játék készletét folyamatosan bővítjük, javítjuk, igazodva a gyermekek igényeihez. A klasszikus játékokon kívül fontosnak tartjuk a készség-képességfejlesztő játékok meglétét is.

Mese és szakkönyv ellátottság

Mese és szakkönyvellátottságunk gazdag és folyamatosan bővül. A vegyes életkorú csoport miatt többféle, az életkoroknak megfelelő mese és ismeretterjesztő könyvet vásárolunk. Az óvoda szakkönyvein kívül az óvodapedagógusok saját szakkönyveit is használjuk.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

Úgy gondoljuk, hogy nem elegendő csupán tanítani a környezettudatos életmódot, hanem jó példát kell mutatni! Oly formán építjük be ezt a mindennapi tevékenységekbe, hogy az olyan természetes legyen, akárcsak az evés előtti kézmosás.

Szelektív hulladékgyűjtés: 

A szabványnak megfelelő szemetesekbe gyűjtjük a hulladékot, a gyerekek segédkeznek ennek helyes használatában az óvónők és dadák útmutatásával.

Komposztálás:

A szerves hulladékot a kertben erre a célra kialakított komposztálóban gyűjtjük a gyerekek segítségével. Az így keletkezett tápanyagban gazdag talajjal dúsítjuk tavasszal az óvoda veteményesét és a virágoskertet.

Újrahasznosítás:

Óvodánkban már az előkészületek során igyekeztünk menteni és újragondolni a házban kidobásra szánt bútorokat, tárgyakat. Ezek mintául szolgálhatnak gyereknek, felnőttnek egyaránt a mindennapi használatuk során. Ezen kívül kézműves tevékenységeinkben is gyakorta alkotunk újrahasznosítható tárgyakból.

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS

A higiéniára természetesen nagy hangsúlyt fektetünk és a gyerekek egészségi állapotát is napi szinten ellenőrzi az óvoda asszisztensnője, ám úgy gondoljuk, hogy ennél többet is tehetünk a betegségmegelőzés érdekében.

Sószoba

A sós levegő pozitív hatása bizonyított a léguti megbetegedések megelőzésében. Viszont a téli időszakban, amikor erre a legnagyobb szükség van, körülményes a gyerekek szállításának megoldása a sószobáig, ráadásul ez egy plusz költség a szülők számára. Óvodánk alaksorában berendezett sószobát mind az óvodások, mind a kisiskolás napközi diákjai igénybe vehetik!

Antilallergén szőnyegek és függönyök

A naturfloor jóvoltából természetes anyagból készült (tengerifű, szizál, kókuszrost) antibakteriális ugyanakkor antiallergén szőnyegeken játszhatnak a gyerekek a csoportszobában.

Ugyanakkor függőnyeink kenderből készültek, melyeket természetes színezőanyagokkal tettek vidámabbá.

×
Felszereltség

Felszereltség

Programjaink

Egyesületünk állandó, időszakos és egyszeri programok változatos kínálatával várja a gyerekeket és felnőtteket egyaránt!

Óvodai, bölcsődei oktatás- A Mikó Óvoda varázslatos világa szeretettel várja a 1,5-6 év közötti gyerekeket!

Kisiskolás Napközi – Hiszünk abban, hogy a gyermek kiegyensúlyozottabban tud teljesíteni, ha a napi felkészítése kiscsoportban, az egyéni fejlesztés lehetőségét megragadva történik. Nagy hangsúlyt fordítunk a szociális kompetenciák fejlesztésére is, ugyanakkor a tevékenységek összeállításában alkalmazkodunk a szülők igényeihez.

 

Nyári táborok – Lendületes csapatunk élménydús táborokat szervez óvodás, kisiskolás és általános iskolás korú gyerekek részére.

Gyermekhotel – Állandó gyerekeink részére „gyermekhotel” szolgáltatást is nyújtunk, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekeket éjszaka is felügyeletünkre bízzák, vagy akár egy hétvégét töltsenek nálunk.

Szülinapi zsúrok – Gyakorlott szabadidőszervezők gondoskodnak a gyermekek felhőtlen szórakozásáról bent és a szabadban.

Vállalati családi- és gyerekprogramok – Családcentrikus vállalatoknak ajánljuk egyénre szabott csomagjainkat céges összejövetelek, bulik, családi napok alkalmával. A gyerekeket kézműves foglalkozások, interaktív társasjáték, ügyességi játékok, komplex családi játékok és még sok más érdekesség várja.

Kerekítő baba-mama foglalkozás – Csatári Erika foglalkozásvezető várja a 0-3 éves gyerekeket és szüleiket egy játékos mondókázásra minden hétfőn.

Kangatréning – keddenként baba-mama tornára hív minden mozogni vágyó kisgyerekes anyukát Boros Adél, kolozsvári kangatréner. https://www.facebook.com/Kangatraining-Kolozsv%C3%A1ron-836076879852947/

Szülőknek – Lehetőséget biztosítunk a szülőknek is a gyermekek programjaiba bekapcsolódni valamint szervezünk kimondottan szülőknek szóló programokat  gyermekneveléssel, kreativitással, élménypedagógiával valamint a pozitív neveléssel kapcsolatosan. Ennek érdekében folyamatosan figyeljék honlapunkat.

×
Programjaink

Programjaink

Köntés Beáta

pszichológus

Köntés Beáta vagyok, pszichológus, pszichoterapeuta.
Egyetemi éveim utolsó felében ismertem meg a pszichodráma módszert, és azóta ennek a módszernek az elsajátítására összpontosítok. A pszichodráma - mely hatásmechanizmusát a belső lelki tartalmak, élmények és konfliktusok megjelenítésén keresztül fejti ki - felhasználási területe rendkívül széles: alkalmazható az önismeret fejlesztésében, szervezetfejlesztésben, közösségformálásban, konfliktuskezelés-, személyes hatékonyság fejlesztése során, de jó kiegészítő módszer oktatásban, képzésben is.
Pszichoterapeutaként egyéni és csoportos foglalkozásokat vezetek. Csoportos foglalkozásként külön megemlíteném az önismereti, személyiségfejlesztő csoportot, amely katartikus élmények megélése által tud közelebb vinni a problémáink feldolgozásához.
Elhivatottnak érzem magam a gyerekekkel való foglalkozásra, elbűvöl az őszinteségük, a lelkesedésük és a ragaszkodásuk. A logopédiai foglalkozások is közel állnak a szívemhez.
Magam empatikus, lelkiismeretes, őszinte, szavahihető embernek tartom, tele lendülettel és érdeklődéssel az új dolgok iránt. Hiszem és vallom, hogy folyamatosan kell fejlődni, nincs olyan, hogy mindent megtanultam, és a nyitni tudás képessége szárnyakat adhat.

×
Köntés Beáta

Köntés Beáta

pszichológus

Bakó Eszter

gyógytornász

Frissen végzett gyógytornász vagyok, jelenleg másodéves mesteris hallgató. Tanulmányaimat a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Gyógytorna szakán végzem. Legfontosabb célkitűzésem a gyerekekkel való foglalkozásom során, hogy a természetes mozgásfejlődésüket támogatva, életkoruknak megfelelően, játékosan fejlesszem mozgásképességeiket, -készségeiket.
Szeretném elérni, hogy a gyógytorna-foglalkozások játékos hangulatán keresztül, a korukra jellemző alapvető mozgásszeretetből és igényből kiindulva, a gyerekek megkedveljék a hasonló, irányított mozgásformákat, ezek kötött jellegének ellenére.

×
Bakó Eszter

Bakó Eszter

gyógytornász

Gergely Andrea

idegennyelv-oktató
gonzoandinora@yahoo.com

Gergely Andrea vagyok, idegennyelv-oktató. Gopó a barátom: vicces kis manó, akivel románul beszélgetek. Közös történeteinket az óvodások is nagyon szeretik. Kézzel-lábbal mozogva kíváncsiskodnak, mit is fog aznap Gopó csinálni, észre sem veszik, s már azon vannak, hogy ők is románul “társalognak”. A kinesztetikus kommunikatív módszert gyakorlom és a spontán nyelvelsajátítást szimulálom: a kisgyerek ismételten kifüleli, érteni és olykor használni is kezdi a számára ismerős, izgalmas játékhelyzetben a román nyelv elemeit (szavakat, kifejezéseket, sőt, mondatokat is).

Personal Link ×
Gergely Andrea

Gergely Andrea

idegennyelv-oktató

Gergely Andrea

profesoară de limbi străine
gonzoandinora@yahoo.com

Mă numesc Andrea Gergely, sunt profesoară de limbi străine. Cu prietenul meu Gopo – un amic pitic și nostim – conversăm în limba română. Copiii ne așteaptă cu nerăbdare, Gopo le pregătește multe surprize. Prin mișcare, jocuri și cântece devin curioși și – fără să observe – încep să “comunice” cu el. Creez situații de joacă în care cei mici absorb limba țintă într-un mod spontan: se obișnuiesc să asculte, înțeleg contextul și prin plăcerea de a participa repetă fiecare cuvânt, expresie, chiar și propoziții întregi cu tot mai multă încredere!

Personal Link ×
Gergely Andrea

Gergely Andrea

profesoară de limbi străine

Gergely Andrea

foreign language teacher
gonzoandinora@yahoo.com

My name is Andrea Gergely, I work as a foreign language teacher. I have a friend, an elf… his name is Gopo. We use to go to kindergarten together and have fun with the kids. Of course, he understands only Romanian. So the kids try to communicate with him and this develops into a session of joy, adventure, music and lots of gestures. We simulate real life situations. The children listen, understand and imitate words, expressions and even sentences in the target language because they are personally involved and curious of the outcome.

Personal Link ×
Gergely Andrea

Gergely Andrea

foreign language teacher

Fogarasi-Kriza Gyöngyi

önkéntes logopédus

Végzettségemet tekintve gyógypedagógus vagyok, de több területen is tevékenykedem. Logopédusként dolgozom a mindennapokban, amely következetes, kitartó munkát igényel úgy részemről, mint a gyerekek részéről.
Az évek során lehetőségem volt megtapasztalni, hogy nem elég csak a szakmai elhivatottság ahhoz, hogy elégedett legyek a munkámmal, ehhez kicsit több kell: egy olyan csapat, akikkel öröm és ugyanakkor kihívás együtt dolgozni. Úgy érzem, ez itt mind adott!

×
Fogarasi-Kriza Gyöngyi

Fogarasi-Kriza Gyöngyi

önkéntes logopédus

Fogarasi-Kriza Gyöngyi

logoped voluntar

Pe langa profesia mea accept cu placere sa profesez si in alte domenii ce tin de educatie psichologica si lingvistica. In viata de zi cu zi lucrez ca logoped, latura care necesita o munca continua si stabila atat din partea mea cat si din cea a copiilor cu care lucrez.
Pe parcursul anilor, am avut ocazia sa descopar faptul ca aceasta profesie e o adevarata vocatie pentru mine, insa pentru a fi pe deplin multumita de rodul muncii mele e nevoie de ceva in plus: e nevoie de un colectiv, alaturi de care sa pot conlucra cu bucurie, sa construim impreuna, sa ne atingem scopul impreuna. Simt ca aici e locul unde pot regasi acest plus necesar.

×
Fogarasi-Kriza Gyöngyi

Fogarasi-Kriza Gyöngyi

logoped voluntar

Fogarasi Kriza Gyöngyi

volunteer, speech therapist

Considering my qualification, I have a degree in special education but I work on many fields. In every day life I work as a speech therapist, which requires a consistent work from my part as well as from the children part too.

Thru the years I realized that it’s not enough to have a professional dedication to be satisfied with the job, you need more than that; you need a team which fills you with joy and challenges. And this community satisfies my needs.

×
Fogarasi Kriza Gyöngyi

Fogarasi Kriza Gyöngyi

volunteer, speech therapist

Győrffy Orsolya

önkéntes

Az aktív életmód távol tartja a depressziót! 🙂
Számos kutatás bizonyítja a fenti állítást, illetve tény az is, hogy az édesanyáknál depressziós tünetek léphetnek fel az otthon töltött rutinossá vált hetek, hónapok, évek alatt. Többek között ez a gondolat lebegett előttem, amikor úgy gondoltam, hogy a gyermeknevelési szabadság alatt szükségem lesz egy olyan tevékenységre amely rólam szól, ami örömet okoz és kizökkent a napi rutinból!
A Mikó óvoda és az Innovatív Oktatásért Egyesület lehetőséget biztosít számomra, hogy az általam meghatározott időpontokban, a  tevékenységek bármelyikében részt vegyek, vagy bármivel hozzájáruljak az óvoda fejlesztéséhez. Ez a szabadság ösztönöz és kreatívvá tesz, sőt úgy érzem, hogy pozitív példát mutathatok vele anyatársaimnak, leendő anyukáknak és nem utolsó sorban gyermekeimnek is, hiszen célom az, hogy ők is aktív, tenni akaró, kiegyensúlyozott gyermekké, majd felnőtté váljanak.

×
Győrffy Orsolya

Győrffy Orsolya

önkéntes

Győrffy Orsolya

voluntar

O viata activa tine la distanta depresia!

Numeroase articole sustin ceea ce am declarat mai sus. Cert e ca in viata noilor mamici exista posibilitatea sa intervina depresia din cauza zilelor, lunilor, anilor petrecuti acasa in rutina de zi cu zi. Acesta este motivul pentru care  am hotarat sa ma indepartez de monotonie si sa imi caut o activitate care e ideala pentru mine, care imi face placere si ma scoate din monotonia zilelor de concediu.

Asociatia Pentru Educatia Inovativa imi ofera ocazia sa particip la activitati educationale, in momentele potrivite pentru mine. Astfel am oportunitatea de a contribui la evolutia asociatiei. Aceasta libertate ma incita si imi acorda o motivatie aparte, ba chiar simt ca pot arata un exemplu celorlalte mamici, viitoarelor mamici, si nu in ultimul rand fetitei mele de 9 luni, prin scopul meu de a creste un copil activ, sociabil si echilibrat.

×
Győrffy Orsolya

Győrffy Orsolya

voluntar

Győrffy Orsolya

volunteer

An active lifestyle keeps away depression!!!

Numerous researches evidence that mothers nursing at home for many years can reach depression easily due to daily, mothly routines. This fact was one of the reasons , that made me think that I need an activity that is about me, that makes me happy, pulls me out of the routine during nursing years. The Association for an Innovative education offers me the posibility to give assistance in these activities, to be a part of the operation, in dates specified by me. This freedom incites me, keeps me creative, and I also feel like I can give inspiration to other young mothers, mothers to be, and especially to my precious little baby girl, since I want her to grow up as an active, sociable, balanced child.

×
Győrffy Orsolya

Győrffy Orsolya

volunteer

Médiában megjelent

Interjú Mikó Zsuzsával, a Mikó Óvoda megálmodójával. Paprika Rádió 95,1 Fm, Kolozsvár, 2015. szeptember 4.

Szabadság, 2015. szeptember 4.: Mikó Óvoda, a kíváncsi csöppségek otthona 

Erdélyi Figyelő, 2015. szeptember 15.:

Interjú Mikó Zsuzsa óvodavezetővel és az Innovatív Oktatásért Egyesület elnökével:

http://kolozsvariradio.ro/2015/10/29/zeneter-lakkcipoben-miko-zsuzsaval-az-innovativ-ovodai-oktatasrol/

Dobri Erika csapatunk lelkes tagja, önkéntes óvónőként találkozhatnak vele óvodánkban, de édesanyaként egyesületünk és óvodánk más programjaiban is aktívan részt vesz. A Női szeszély december 12.-i adásában láthatják, hallhatják.

 

×
Médiában megjelent

Médiában megjelent

Miko Ovoda
Our Partners

Natur Floor
Petry
Giftline.ro